Archief

Innovatiecentrum Burundi – Bujumbura

Stand van zaken / privileged Sponsors

In de bijlage de presentatie van het project in Burundi.
Het Innovatiecentrum in Bujumbura.

burundi-project.mp4
standaard-sponsorsformulier-30-01-2020.pdf

Uitslag Enquête goede doelen

Onlangs hebben we een enquête gehad over de goede doelen die we willen gaan ondersteunen.
In de bijlage staat de uitlag van hiervan.
Tevens staan er enkele foto’s van het lesmateriaal voor educatiecentrum Noach.

uitslag-goede-doelen.docx
foto-1-lesmateriaal-noach.JPG
foto-2-lesmateriaal-noach.JPG
foto-3-lesmateriaal-noach.JPG
foto-4-lesmateriaal-noach.jpg

Seizoensopening Lions 2019-2020
BBQ op wijndomein Vestiens

Commissies algemeen


Commissie Mensen
Houdt zich actief bezig met werving en begeleiding van nieuwe leden en het volgen van elkaars lief en leed.
Voorheen: ledencommissie.

Commissie Programma
Houdt zich bezig met het invullen en uitvoeren van alle activiteiten die de Lions zelf betreffen. Zorgt voor de invulling van het jaarprogramma v.w.b. de reguliere clubbijeenkomsten. Organiseert evenementen voor de clubleden en, indien gewenst, hun partner. Ook hoort de Interservice tot de taken van deze commissie.
Voorheen: activiteitencommissie / programma- en evenementencommissie.

Commissie Publiciteit
Is verantwoordelijk voor de interne en externe publiciteit. Zij verzorgt het bulletin en onderhoudt de website, onderhoudt wanneer nodig de contacten met de pers en neemt het voortouw bij het opzetten van publiciteit voor onze acties.
Voorheen: bulletincommissie / PR-officer

Commissie Maatschappij
Houdt actief zicht op ontwikkelingen in de samenleving en is pro-actief in het signaleren van behoeftes die er in de samenleving (gaan) ontstaan. Deze commissie kan ook ideeën aandragen voor het programma van de Lionsclub: lezingen en bezoeken. De werkgroep Zorg valt onder deze commissie.
Voorheen (statuten): activiteitencommissie

Commissie Middelen
Is pro-actief in het verzinnen van formats voor acties. Zij kent en ontwikkelt methoden om gelden bij derden los te maken ten behoeve van de door de Werkgroep Maatschappij aangedragen doelen. Daarnaast houdt de werkgroep contact met de Doetinchemse Uitdaging en NL Doet om te bezien waar en wanneer onze “handjes” ingezet kunnen worden. De jaarlijkse wijnactie valt onder deze commissie.
Voorheen (statuten): fundraisingscommissie

Commissie Internationaal
Houdt zich bezig met die activiteiten waarin de landsgrenzen worden overschreden. Daarin vallen dan activiteiten als jumelage, peaceposter en jeugduitwisseling, maar de werkgroep houdt ook zicht op de impulsen die vanuit Oakbrook op ons afkomen. En niets staat ze in de weg om de noden uit andere werelddelen onder onze aandacht te brengen.
Voorheen: jeugdcommissie en jumelagecommissie.

Liontamer
Beheert en verzorgt de clubeigendommen en richt de zaal voor de clubbijeenkomsten in en verzorgt de attenties voor gasten. Dientengevolge is hij de contactpersoon met de exploitant.

Commissie indeling 2019-2020

Drie commissie voorzitters vergaderingen op:
-2 oktober 2019 19.00 tot 20.00
-5 februari 2020 19.00 tot 20.00
-6 mei 2020 19.00 tot 20.00

Locatie: Kruisberg

Commissie Publiciteit:
Bart van der Laan
Leander Reulink (sluit begin 2020 aan)
Harco Kikkers
Henk Breuker
Jarno Koren
Jan Jurriens

Commissie Internationaal:
Geert Schieven,
Henk Drost
Freddy Karekezi
Hans Kietselaar
Jan van Iersel

Commissie Maatschappij:
Tom Jacobs
Harry Mathijsen.
Henk Dijk.
Steven Kroon.
Kees van Steenbergen.
Bart van den Berg.
Frank Ros

Commissie Mensen:
Maarten Telnekes.
Willem Terpstra.
Peter Bob Peerenboom.
John Brands.
Ruud Wink

Commissie Middelen:
Willem Tel
Toon Gasseling
Rob Harding
Harry Wentink
Peet Rothuis

Commissie Programma:
Bert Lamers
Albert Middeldorp
Ruud Wink
Martin Liefrink
Bart van den Berg
Pim Vestiens

Commissie projecten (citycurling)
Leander Reulink
Martin Liefrink
Albert Middelkoop
Kees van Steenbergen

Graag voorzitter zelf afstemmen