Seniorenkamer.

De Seniorenkamer is in 2015 opgericht middels een oprichtingsacte opgesteld en ondertekend namens LC Doetinchem door de toenmalige president Henk Dijk en namens de Seniorenkamer door LC Doetinchem -lid Jan Kruit.

Lionsclub Doetinchem is de moederclub.

Lid van de Seniorenkamer konden en kunnen worden Leden van LC Doetinchem die de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben.

De bedoeling was dat de Seniorenkamer een eigen programma heeft en een eigen plaats en tijd van samenkomen.

Vanaf het begin is gekozen voor een lunchbijeenkomst op de 2e woensdag van de maand, om 11.30 uur in Hotel-Restaurant Ruimzicht te Zeddam. (Vanaf september 2023 is dit bij Restaurant Het Tolhuis te Zeddam).

De eerste voorzitter was Jan Kruit en secretaris Hans de Vries, beiden helaas niet meer onder ons.

De huidige voorzitter is Han Meibergen  en Martin Liefrink is secretaris/penningmeester.

Artikel 9 van de oprichtingsactie heeft de werking die m.i. uiteindelijk geleid heeft tot de huidige situatie van de Seniorenkamer:

“De keuze om over te stappen van de Moederclub naar de Seniorenkamer is een fundamentele. Daarom en om redenen van mogelijke belangenverstrengeling dan wel eventuele loyaliteitsconflicten, is het niet mogelijk om gelijktijdig een actief, dan wel priviliged lidmaatschap bij de Moederclub te hebben en feitelijk lid te zijn van de Seniorenkamer.”

(Om deze reden zijn de huidige voorzitter en secretaris/penningmeester van de Seniorenkamer “gastlid” van de Seniorenkamer).

De betekenis van dit artikel heeft m.i. de doorstroming van leden van de Moederclub naar de Seniorenkamer (die vrijwillig is) m.i. tegen gehouden.

Ten aanzien van de contributies is toen bepaald dat de hoogte van de contributie voor het Seniorenlidmaatschap gelijk is aan de afdracht aan District, MD en LCI. De contributie van de  Seniorenkamer bedroeg € 20,– per jaar.

De eerste 5 jaar (vanaf 2015) heeft de Seniorenkamer nog een vrij actief programma gehad, onder meer met sprekers tijdens de lunches en bezoeken/activiteiten elders zoals b.v. een bezoek aan het Museum Kurhaus Kleve en een workshop broodbakken in Nijmegen.

Ná de coronaperiode is de Seniorenkamer mede door het overlijden van Jan Kruit, Hans de Vries, Henk Kets, Harry Matthijsen, Kees van Wingerden en Arnold van der Goot niet meer actief geweest zoals bedoeld bij de oprichting.

Thans is het de gebruikelijke maandelijkse lunchbijeenkomst waaraan in de regel een  7tal Senioren en een 5tal dames (weduwen) deelnemen toch altijd weer gezellig en waardevol. Afgesproken is dat we hiermee doorgaan zolang we dit met elkaar de moeite waard vinden.

De leden van Lions Club Doetinchem die deel uitmaken van de Seniorenkamer betalen tegenwoordig de normale Lions Club contributie en er is geen sprake meer van contributie aan de Seniorenkamer.

Leden van onze club zijn altijd welkom op de lunchbijeenkomst van de  2e woensdag van de maand om 11.30 uur  in Het Tolhuis te Zeddam.

Geef je dan tijdig op aan martinliefrink@gmail.com.

Woensdag 13 december a.s. houden in Het Tolhuis  wij een speciale Kerstlunch

Martin Liefrink