Logo Lions Club Doetinchem

Meerjarig Goed Doel

 

Beste Leden,

 

In mijn openingswoord tijdens de President wissel heb ik mijn gericht aan alle leden. Voor diegene die deze avond niet aanwezig konden zijn in het kort nogmaals;

Zoals bij velen bekend heeft de Lionsclub Doetinchem een aantal maanden geleden een bedrag van ongeveer € 30.000,- ontvangen van “Betrokken Doetinchem”. Het wordt tijd dat wij dit geld op een zinvolle manier gaan inzetten aan maatschappelijke doelen en / of acties zo breed als mogelijk gedragen door al onze leden.

Ik wil jullie allemaal de mogelijkheid bieden één of meerdere goede doelen of organisaties aan te dragen waar wij ons als club meerjarig aan gaan verbinden. Het moet een organisatie zijn die uiteraard voldoet aan de eisen zoals wij die gesteld hebben in de selectiecriteria voor goede doelen op onze website (zie link: Goede doelen criteria). Ook moet het een doel of organisatie zijn waar wij ons niet alleen met middelen (geld), maar ook met het leveren van fysieke arbeid nuttig kunnen maken.

Ik las op onze tweede clubavond (2 oktober 2019) ruim de tijd in deze goede doelen te laten voorstellen in de vorm van korte presentaties (ong. 10 minuten). Of deze presentatie door iemand van onze eigen club wordt verzorgd of iemand van de organisatie zelf, laat ik om het even. Ik wil vervolgens, op deze tweede clubavond van het huidige jaar, een besluit gaan nemen voor één of enkele goede doelen / organisaties. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk leden op 2 oktober aanwezig zijn om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.

Dus aan iedereen het verzoek om met ideeën te komen en in enkele woorden een voorstel te mailen aan: info@lionsclubdoetinchem.nl.

belangrijk is dat zoveel mogelijk leden op 2 oktober aanwezig voor een zo groot mogelijk draagvlak

Ik heb de afgelopen weken al verschillende goede ingevingen voorbij horen komen, graag deze denkbeelden omzetten in een korte mail! Dit voor 23 september!

Daarna zal ik inventariseren welke aanmeldingen er zijn binnengekomen. Ik reken op jullie medewerking.

Het geld dat wij bij elkaar verzamelen door het organiseren van bijvoorbeeld de CityCurling zullen wij niet aan dit goede doel uitgeven. De vraag aan de commissie Maatschappij is dan ook, om op zoek te gaan naar, een ander, nader te bepalen, goed doel voor de CityCurling actie.

 

Uw President,

Ramon Kuipers